Kompania

Kompania AFA REAL ESTATE është themeluar në tetor të vitit 2021, me qendër në rrugen B- Prishtinë.

Inkuadrimi në këtë industri për kompaninë ishte një sfidë në vete por gjithmonë falë vendosshmërisë

dhe punës së palodhshme suksesi është i pashmangshëm.

Nga serioziteti dhe profesionalizmi i treguar në këtë lëmi kompania arriti të futet në treg për një kohë

shumë të shkurtër, të rritet dhe të cilësohet si kompani që reflekton besueshmëri, qëndrueshmëri dhe

partneritet të gjatë me klientët e saj.

Synimet tona janë të qarta, mbetemi ZGJIDHJA E DUHUR PER FOLENË TUAJ TË ARDHSHME.